Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website inallerust.nl en ontvangers van online mailings van inallerust.nl.

In Alle Rust, gevestigd aan Buitenhof 27 4064EV Varik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lisette Bruil-Zoeteman is de Functionaris Gegevensbescherming van In Alle Rust.

In Alle Rust respecteert uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Daarbij houdt In Alle Rust zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met info@inallerust.nl

Contactgegevens:

inallerust.nl
Buitenhof 27
4064EV, Varik
+31681569466

Persoonsgegevens

In Alle Rust verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van In Alle Rust, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website inallerust.nl en bijbehorende diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. In Alle Rust kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders wordt dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat In Alle Rust zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact op via info@inallerust.nl, dan wordt deze informatie verwijdert.

Doel van verwerking persoonsgegevens

In Alle Rust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
– In Alle Rust analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– In Alle Rust verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijke verplichtingen voor gelden, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe persoonsgegevens bewaard worden

In Alle Rust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke regels hiervoor. 

Delen van persoonsgegevens met derden

In Alle Rust verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

In Alle Rust gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. In Alle Rust gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat content en advertenties op maat aangeboden kunnen worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In Alle Rust en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdrag van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inallerust.nl. In Alle Rust wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn

In Alle Rust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@inallerust.nl